AnnetCo / Khách hàng / Giải pháp cung cấp / Tiếp thị và truyền thông

Tiếp thị và truyền thông dựa vào công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin nhất là với Internet, đã cung cấp rất nhiều giải pháp tiếp thị và truyền thông mạnh mẽ cho doanh nghiệp.

Giải pháp tiếp thị và truyền thông: Tiếp thị qua email (Newsletter)

Giải pháp eki-Newsletter cung cấp giải pháp cung cấp, phân phối và phát hành bản tin điện tử cho các đối tác.

Giải pháp tiếp thị và truyền thông: Quảng cáo bằng banner

AnnetCo cung cấp giải pháp quảng cáo bằng banner cho các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và website đăng quảng cáo.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.