AnnetCo / Đối tác / Hợp tác, chia sẻ

Hợp tác phát triển và khai thác giá trị gia tăng

Mỗi doanh nghiệp, với thế mạnh riêng và khác biệt về tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản trị, ... hoàn toàn có thể hợp tác tạo chuỗi giá trị gia tăng cho thị trường. Một chương trình hợp tác phù hợp là môi trường tốt. Một giải pháp phù hợp tốt là chìa khóa trao tay lẫn nhau.

Chân dung

Blue 167x30 arrow

Đối tác của AnnetCo là ai ? Nếu là cá nhân thì thường là nhà chuyên môn.