AnnetCo / Cộng đồng / Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu, hướng dẫn về mã nguồn mở và áp dụng

Có thể tìm thấy tài liệu, hướng dẫn liên quan các mã nguồn mở ở đây. Một số thông tin, tài liệu, hướng dẫn khác có thể tìm thấy ở các phần khác như blog, forum, faq, ....

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.