AnnetCo / Cộng đồng / Chia sẻ cộng đồng

Chia sẻ giữa cộng đồng mã nguồn mở

Chia sẻ bao giờ cũng là khởi đầu và mãi mãi cho những thay đổi có ích cho cộng đồng trong tương lai.

Cộng đồng tham gia mã nguồn mở gồm những ai ?

Nghe nói về mã nguồn mở, mọi người sẽ nghĩ ngay đến lập trình viên. Có phải là như vậy không ?

Các thành viên cộng đồng mã nguồn mở sẽ hoạt động với nhau tạo nên sức mạnh hợp tác

Các thành viên cộng đồng mã nguồn mở sẽ trao đổi, phản biện, góp sức với nhau tạo nên sức mạnh cộng đồng.

Các nội dung dự kiến mở trong phần Chia sẻ cộng đồng trong tương lai gần

Không thể một lúc có ngay các nội dung. Cũng không thể các nội dung không đổi mãi. Các nội dung dự kiến sẽ lần lượt tiếp nối trong quá trình sống của Website.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.