Đối tác của AnnetCo là ai ?

Đối tác của AnnetCo là tổ chức hoặc cá nhân tham gia công tác với nhau đem lại chuỗi giá trị gia tăng cho khách hàng.

Mục lục

  1. Đối tác
  2. Lập trình viên
  3. Kế toán

Tổ chức

  • Công ty công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm)
  • Công ty quảng cáo - tiếp thị 

Cá nhân

Thường là các nhà chuyên môn, có kiến thức và chuyên môn về CNTT, ứng dụng giải pháp AnnetCo cho khách hàng của mình.

  • Lập trình viên
  • Kế toán
  • Thiết kế mỹ thuật

Nội dung liên quan

Powered by ekiPower. Copyright © 2010-2015 AnnetCo. All rights reserved.