Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên website www.annetco.com

Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi.

Khi cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó.

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Đăng Ký của bạn và việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ annetco.com theo từng thời điểm.

Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý cho annetco.com và các thành viên tập hợp thông tin này cho việc lưu trữ, xử lý và sử dụng.

  • Hiện đánh giá là 0 trên 5 sao.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đánh giá: 0/5 (Bình bầu 0)

Cám ơn đã bình bầu!

Bạn đã bình bầu cho trang này rồi, chỉ có thể bầu 1 lần!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Nội dung liên quan

Powered by ekiPower. Copyright © 2010-2015 AnnetCo. All rights reserved.