AnnetCo / Khách hàng / Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ từ AnnetCo đến khách hàng

Con đường đi từ ý tưởng, hình thành nhu cầu, tìm hiểu, lựa chọn giải pháp, dịch vụ, sản phẩm, mua dịch vụ,giải pháp, sản phẩm, rồi sử dụng, khai thác chúng là khá dài và tốn nhiều công sức và chi phí.

Tìm kiếm, tập hợp thông tin

 • Tìm kiếm thông tin trên Internet
 • Tìm kiếm thông tin từ báo chí, truyền thông

Tìm hiểu trực tiếp nhu cầu

 • Xác định nhu cầu của doanh nghiệp từ ý muốn
 • Làm rõ thêm nhu cầu bằng cách sử dụng tư vấn

Xem xét, lựa chọn giải pháp, dịch vụ

 • Tìm kiếm các giải pháp, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu
 • So sánh, lựa chọn giải pháp, dịch vụ

Xem demo, showroom

 • Xem trước các showroom sản phẩm trên mạng hoặc tại các địa chỉ
 • Sử dụng các demo của nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ

Sử dụng thử giải pháp, dịch vụ

 • Đăng ký sử dụng thử giải pháp, dịch vụ từ nhà cung cấp
 • Rút kinh nghiệm sử dụng trước khi quyết định ký kết hợp đồng mua giải pháp, dịch vụ
 • Chuẩn bị đội ngũ, tài chính, qui trình trước khi khai thác

Ký kết hợp đồng mua sử dụng và hỗ trợ giải pháp, dịch vụ

 • Ký kết hợp đồng mua sử dụng và mua hỗ trợ giải pháp, dịch vụ
 • Thanh toán đầy đủ hợp đồng

Phản hồi kinh nghiệm khai thác, giúp cải tiến giải pháp dịch vụ

 • Thường xuyên kết nối, phản hồi cho nhà cung cấp
 • Nhà cung cấp rút kinh nghiệm liên tục để cải tiến liên tục

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.