AnnetCo / Khách hàng / Giải pháp cung cấp / Thương mại điện tử

Sử dụng thương mại điện tử để bán hàng và chăm sóc khách hàng qua mạng

Thương mại điện tử trên mạng không nên hiểu theo nghĩa hẹp là giỏ hàng và thanh toán thẻ. Nó còn nhiều dịch vụ khác phục vụ cho việc bán hàng và mua hàng trên Internet.

Dịch vụ thiết kế trang web bán hàng qua mạng

Website bán hàng qua mạng hay còn gọi là thương mại điện tử là website chức năng điển hình, giúp doanh nghiệp có thêm một kênh, cách thức bán hàng trực tuyến.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.