AnnetCo / Khách hàng / Giải pháp cung cấp / Thiết kế website

Thiết kế website cho doanh nghiệp

Website là căn nhà (home) và bộ mặt (giao diện) của doanh nghiệp trong thế giới Internet. Căn nhà phải thật vững chắc. Bộ mặt phải thật lịch sự, đẹp đẽ. Ngoài ra, vì sống trong căn nhà, nên doanh nghiệp cần các tiện nghi xứng đáng.

Thiết kế web thông thường

Các website thông thường có một số tính năng cơ bản và một số trang thông thường. Các web này phù hợp với nhu cầu thông báo, liên lạc thông thường giữa doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp.

Thiết kế web chức năng

Các website chức năng thường có qui mô vừa và lớn. Nó giải quyết một hoạt động đặc thù như báo điện tử, thương mại điện tử, ...

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.