Quản trị doanh nghiệp bằng giải pháp CNTT chạy trên nền Internet

Giải pháp quản trị doanh nghiệp do AnnetCo phát triển dựa trên nền mã nguồn mở, được thiết kế cho cả doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả đều chạy trên nền Internet.

Đối tượng sử dụng trực tiếp giải pháp

 • Có thể là nhân viên nghiệp vụ của một doanh nghiệp
 • Cũng có thể là một người hành nghề tự do, thực hiện nghiệp vụ cho một doanh nghiệp mà họ cộng tác.

Đối tượng ứng dụng giải pháp

 • Là doanh nghiệp qui mô vừa
 • Là doanh nghiệp qui mô nhỏ
 • Là donh nghiệp qui mô lớn

Qui mô và tính chất nghiệp vụ

 • Qui mô ứng dụng có thể là một dịch vụ nhỏ, đơn lẻ. Ví dụ: kế toán hàng tháng.
 • Qui mô ứng dựng cũng có thể là một bài toán quản trị doanh nghiệp thông thường. Ví dụ: kế toán tài chính, lao động - tiền lương, ...
 • Qui mô ứng dụng cũng có thể là một ứng dụng đặc thù. Ví dụ: quản trị bệnh viện, quản trị khách sạn, quản trị trường đào tạo, quản trị nhà máy sản xuất, ...
 • Qui mô ứng dụng lớn nhất là ứng dụng toàn bộ giải pháp ở tất cả các bộ phận, qua tất cả các qui trình trong doanh nghiệp.

Các nhóm giải pháp

Các giải pháp được chia làm nhiều nhóm dựa vào đối tượng trực tiếp sử dụng giải pháp, đối tượng ứng dụng giải pháp và qui mô, tính chất nghiệp vụ:

Nhóm Dịch vụ

Nhóm Bài toán

Nhóm Ứng dụng

Nhóm Giải pháp

Liên hệ tìm hiểu

Để hiểu chi tiết hơn về các giảipháp quản trị doanh nghiệp, xin hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 • Gọi điện thoại đến số (08) 399 73622
 • Hoặc nhấn vào đây để gửi thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.