AnnetCo / Khách hàng / Giải pháp cung cấp

Giải pháp AnnetCo phục vụ khách hàng

Các giải pháp công nghệ thông tin của AnnetCo đều phát triển dựa trên mã nguồn mở và chạy trên Internet. Các giải pháp này thiết kế cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các thành phần của giải pháp AnnetCo

Giải pháp công nghệ thông tin có nhiều thành phần khác nhau, với nhân sự và phương pháp chi phí khác nhau. Điều này giúp DN có nhiều lựa chọn phù hợp cho mình.

Giải pháp Truyền thông, Bán hàng và Quản trị cho DN

 1. QC banner
 2. QC video
 3. Newsletter
 4. PR trên Internet

 1. Dịch vụ 1
 2. Dịch vụ 2
 3. Dịch vụ 3
 4. Dịch vụ 4

 1. Dịch vụ 1
 2. Dịch vụ 2
 3. Dịch vụ 3
 4. Dịch vụ 4