AnnetCo / Khách hàng / Đề xuất của doanh nghiệp

Ý tưởng, nhu cầu, yêu cầu từ khách hàng

Ý tưởng là sáng tạo. Nhu cầu là cần thiết. Yêu cầu là bắt đầu hành động.

Ý tưởng

pic_1

Ý tưởng là kết quả của tư duy sáng tạo. Nhưng ý tưởng cần được đưa ra để bắt đầu quá trình biến nó thành kết quả hữu ích. Hãy nêu ý tưởng để chúng tôi phục vụ quí doanh nghiệp.

Nhu cầu

pic_2

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều có những nhu cầu nào đó về công nghệ thông tin. Hãy cho chúng tôi hiểu nhu cầu, chúng tôi xin phục vụ.

Yêu cầu

pic_3

Yêu cầu là bắt đầu hành động. Hãy ra yêu cầu cho chúng tôi giải quyết, phục vụ quí doanh nghiệp.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.