AnnetCo / Đối tác / Giải pháp hợp tác / Tiếp thị & Truyền thông

Các giải pháp hợp tác về tiếp thị và truyền thông trên Internet

Giải pháp tiếp thị và truyền thông: Tiếp thị qua email (Newsletter)

Giải pháp eki-Newsletter cung cấp giải pháp cung cấp, phân phối và phát hành bản tin điện tử cho các đối tác.

Giải pháp tiếp thị và truyền thông: Quảng cáo bằng banner

AnnetCo cung cấp giải pháp quảng cáo bằng banner cho các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và website đăng quảng cáo.

Liên hệ hợp tác

Sau khi hiểu mô hình, chương trình hợp tác, cùng các quyền lợi, trách nhiệm và cách thức trở thành đối tác của nhau, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để có thể bắt đầu...

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.