Các giải pháp hợp tác về tư vấn và khai triển các giải pháp quản trị doanh nghiệp bằng CNTT

Các khả năng hợp tác điển hình

  • Trở thành nhà cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp của AnnetCo cho các khách hàng doanh nghiệp của đối tác.
  • Trở thành nhà khai triển giải pháp quản trị doanh nghiệp của AnnetCo cho các khách hàng doanh nghiệp của đối tác.

Liên hệ hợp tác

Sau khi hiểu mô hình, chương trình hợp tác, cùng các quyền lợi, trách nhiệm và cách thức trở thành đối tác của nhau, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để có thể bắt đầu...

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.