AnnetCo / Đối tác

Chân dung

Blue 167x30 arrow

Đối tác của AnnetCo là ai ? Nếu là cá nhân thì thường là nhà chuyên môn.

Lợi ích

Green 167x30 arrow

Đối tác sẽ được hưởng quyền lợi và tuân thủ trách nhiệm tùy theo loại chương trình hợp tác.

Trở thành đối tác

Red 167x30 arrow

Trở thành đối tác với AnnetCo, cùng phát triển giá trị gia tăng cho khách hàng là mục tiêu của các chương trình hợp tác.

Liên hệ hợp tác

Sau khi hiểu mô hình, chương trình hợp tác, cùng các quyền lợi, trách nhiệm và cách thức trở thành đối tác của nhau, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để có thể bắt đầu...

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.