AnnetCo / Công ty / Về Website / Tổ chức website

Tổ chức website www.annetco.com

Website được tổ chức theo hướng người sử dụng và khai thác: khách hàng, đối tác, cộng đồng và công ty AnnetCo.

Nội dung liên quan

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.