AnnetCo / Công ty / Về Website / Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng website www.annetco.com

Chào mừng bạn đến với annetco.com

Dưới đây là một số thỏa thuận sử dụng dành cho người dùng website annetco.com

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Khi sử dụng các dịch vụ của annetco.com, bạn và annetco.com sẽ phải theo đúng các quy định áp dụng cho các dịch vụ tại thời điểm đó.

2. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

Qua dịch vụ do annetco.com cung cấp, người sử dụng có thể tiếp cận rất nhiều nguồn trợ giúp, trong đó bao gồm công cụ truyền thông, diễn đàn, dịch vụ… Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp theo nguyên tắc "NGUYÊN TRẠNG" và annetco.com không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của người sử dụng.

Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của bất kỳ một bên thứ ba nào, được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng chấp nhận đơn đặt hàng của bạn.

annetco.com đã tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên Dịch Vụ và bạn sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.

3. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ

Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật. Bạn cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký.

4. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 4 này.

5. HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, hình ảnh, video, thư, thẻ hoặc các tài liệu khác…, cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà bạn đăng tải hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để đăng tải bất kỳ nội dung nào:

(a). bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(c). mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;

(d). giả mạo thông tin hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc

(e). bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào

(f). vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;

(g). tài liệu quảng cáo, khuyến mại, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi được dành riêng cho mục đích đó;

(h). tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp;

(j). gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch Vụ;

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ;

(l). cung cấp các tài liệu hỗ trợ các nguồn, các tổ chức mà Nhà nước xác định là các tổ chức khủng bố nước ngoài.

(m) "theo lén" hoặc quấy rối người khác;

(n). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác

(o) thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các quy định và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản vừa nói ở trên.

Bạn xác nhận rằng annetco.com có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Nội Dung, nhưng chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào có sẵn qua Dịch Vụ.

Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm TOS hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội Dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Dịch Vụ, trong đó bao gồm cả Nội Dung của bạn, có thể liên quan tới (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

Bạn hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm hỗ trợ trong Dịch vụ này có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép tài liệu kỹ thuật số có thể được bảo vệ, và việc sử dụng tất cả những tài liệu này phụ thuộc vào quy định về sử dụng do annetco.com thiết lập và/hoặc nhà cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Dịch vụ này. Bạn không được cố gắng ghi đè hoặc phá hoại bất kỳ phần nào trong các quy định sử dụng được bao gồm trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản trái phép, phân phối hoặc công bố những tài liệu được cung cấp cho Dịch vụ này, dù là một phần hay toàn bộ, sẽ bị nghiêm cấm.

6. CÁC CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG MANG TÍNH TOÀN CẦU

Thừa nhận rằng dịch vụ Internet mang tính toàn cầu, bạn đồng ý tuân theo tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới việc quản lý mạng trực tuyến, và Nội Dung có thể chấp nhận được.

7. NỘI DUNG ĐƯA LÊN HOẶC PHÁT NẰM TRONG DỊCH VỤ

annetco.com sẽ không đòi hỏi quyền sở hữu Nội Dung mà bạn đưa lên hoặc phát hành nằm trong Dịch vụ. Tuy nhiên, ứng với Nội dung bạn đưa lên hoặc phát thuộc về phạm vi Dịch vụ truy cập công cộng, bạn đồng ý cho phép chúng tôi (trên phạm vi toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không độc quyền và có thể chuyển nhượng được) như sau:

 • Đối với nội dung, hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình được đăng lên hoặc phát trên các trang truy cập công cộng của Dịch vụ của annetco.com, bạn cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho annetco.com. Sự cho phép này tồn tại cho tới chừng nào bạn chọn tiếp tục đưa những Nội dung đó lên trên Dịch vụ và sẽ chấm dứt tại thời điểm bạn loại bỏ hoặc annetco.com loại bỏ Nội Dung đó khỏi Dịch vụ.
 • Đối với các Nội Dung mà không phải là hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình mà bạn đưa lên hoặc phát thuộc về phạm vi Truy cập công cộng của Dịch vụ của annetco.com được phép vĩnh viễn, không thể thu hồi và đầy đủ quyền sử dụng, phân phối, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng báo, trưng bày công cộng những Nội dung này (một phần hoặc toàn bộ) và kết hợp những Nội dung đó vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này.

Phạm vi “Truy cập công cộng” của Dịch vụ là những phạm vi trên mạng annetco.com có các tính năng mà annetco.com thiết lập để phục vụ công chúng.

8. ĐÓNG GÓP CHO Anetco.com

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu hoặc đề xuất cho annetco.com, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật liên quan đến các Đóng góp; (c) Chúng tôi có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc không sử dụng) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì; (d) Chúng tôi có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển; (e) Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của chúng tôi, mà annetco.com không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với bạn; và (f) bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ annetco.com trong bất kỳ trường hợp nào.

9. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

10. THỰC TIỄN CHUNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ

Bạn xác nhận rằng annetco.com có quyền

 • giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ.
 • xóa các tài khoản không sử dụng trong thời gian dài.
 • sửa đổi các thực tiễn và giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của chúng tôi, cho dù có hoặc không có thông báo, và bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các thực tiễn và giới hạn chung đã được sửa đổi đó.
11. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

annetco.com giữ quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. annetco.com không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.

12. CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng annetco.com có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản annetco.com, bất kỳ địa chỉ email liên kết, và truy cập vào Dịch vụ. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm: (a) hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm TOS hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận khác, (b) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, (c) một yêu cầu của bạn, (d) xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Dịch vụ, (e) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất, (f) không sử dụng trong thời gian dài, (g) bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, (h) không chi trả bất cứ khoản phí nào của bạn đối với Dịch vụ.

Việc chấm dứt sử dụng tài khoản annetco.com của bạn bao gồm (a) xóa bỏ việc truy cập trong phạm vi Dịch vụ, (b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung trong tài khoản của bạn, (c) ngăn cản việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của annetco.com và chúng tôi không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn, email liên kết hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

13. GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO

Bạn đồng ý rằng annetco.com sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch của bạn với bên thứ ba hoặc từ sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Dịch Vụ.

14. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT

Dịch Vụ có thể cung cấp có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng annetco.com không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại nào do có liên quan tới việc sử dụng hoặc Nội Dung, các sản phẩm, dịch vụ có trên nguồn đó.

15. Annetco.com QUYỀN SỞ HỮU

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng cùng với Dịch Vụ chứa thông tin độc quyền và bảo mật, được bảo vệ bởi các điều luật về sở hữu trí tuệ hiện hành và các điều luật khác.

16. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

a.       BẠN CHẤP NHẬN RỦI RO VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

b.      SỰ TIN CẬY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO SẼ THUỘC QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN CHẤP NHẬN CHỊU RỦI RO.

17. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC PHÁT SINH TỪ: (i) DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM; (ii) KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC CỦA DỊCH VỤ; (iii) CHI PHÍ MUA CÁC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ DO BẤT KỲ CÁC HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA, CÁC THÔNG ĐIỆP NHẬN ĐƯỢC, CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA DỊCH VỤ; (iv) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬA ĐỔI CÁC DỮ LIỆU HOẶC CÁC THÔNG TIN MÀ BẠN TRUYỀN TẢI; (v) XÁC NHẬN HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ; (vi) MỌI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BỊ BÁC BỎ HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC GỬI HOẶC NHẬN ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (vii) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU HOẶC CÁC SẢN PHẨM.

18. LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN

BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC TUYÊN BỐ LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG MỤC 16 VÀ 17 LÀ SỰ PHÂN BỔ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ VỀ CÁC RỦI RO VÀ LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

19. LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với sự chính xác, tính hữu dụng hoặc tình trạng có sẵn của bất kỳ thông tin nào được truyền qua Dịch Vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các quyết định về giao dịch hoặc đầu tư được đưa ra dựa trên thông tin đó.

20. THÔNG TIN CHUNG

TOS được coi là thỏa thuận giữa bạn và annetco.com, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa bạn và annetco.com liên quan đến Dịch Vụ.

TOS và mối quan hệ giữa bạn và annetco.com sẽ được điều chỉnh bởi luật Việt Nam

Các đề mục trong TOS chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu và không có giá trị pháp lý hoặc hợp đồng.

 • Hiện đánh giá là 0 trên 5 sao.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Đánh giá: 0/5 (Bình bầu 0)

Cám ơn đã bình bầu!

Bạn đã bình bầu cho trang này rồi, chỉ có thể bầu 1 lần!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Nội dung liên quan

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.