AnnetCo / Công ty / Về Website

Thông tin về website www.annetco.com

Website www.annetco.com được tổ chức theo hướng người sử dụng và khai thác: khách hàng, đối tác, cộng đồng và công ty AnnetCo.

Tổ chức website www.annetco.com

Website được tổ chức theo hướng người sử dụng và khai thác: khách hàng, đối tác, cộng đồng và công ty AnnetCo.

Thỏa thuận sử dụng website www.annetco.com

Chào mừng bạn đến với annetco.com

Dưới đây là một số thỏa thuận sử dụng dành cho người dùng website annetco.com

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên website www.annetco.com

Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.