AnnetCo / Công ty / Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

TMNet ký kết sử dụng giải pháp của AnnetCo để cung cấp dịch vụ newsletter cho thị trường

TMNet ký kết sử dụng giải pháp của AnnetCo để cung cấp dịch vụ newsletter cho thị trường các doanh nghiệp muốn sử dụng newsletter làm công cụ tiếp thị truyền thông trực tuyến.

AnnetCo - Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo banner

AnnetCo đã ký kết với TMNet, để cung cấp dịch vụ quản lý quảng cáo cho hoạt động dịch vụ của công ty này.

Chúc mừng sinh nhật AnnetCo

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.