AnnetCo / Công ty / Liên hệ AnnetCo

Liên hệ AnnetCo

Mọi ý kiến, phản hồi của quí khách, xin hãy mô tả và cung cấp thông tin liên lạc lại. Chúng tối sẽ liên hệ sớm nhất với quí khách.

Người gửi

Thư điện tử

Vấn đề

Nội dung

Bảo mật

eZHumanCAPTCHACode

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.