AnnetCo / Cộng đồng / Hợp tác AnnetCo

Hợp tác với cộng đồng và AnnetCo

Các cá nhân tham gia cộng đồng mã nguồn mở có thể hợp tác với cộng đồng và AnnetCo, cùng nhau phát triển chuyên môn, tăng uy tín nghề nghiệp với doanh nghiệp nơi mình làm việc, tham gia phát triển các dự án và kiếm tiền.

Nguyên tắc hợp tác

Việc hợp tác phát triển giữa mỗi cá nhân trong cộng đồng với cộng đồng và AnnetCo dựa trên 2 nguyên tắc lớn:

  1. Phi lợi nhuận: Nếu công việc không phải là thương mại, thì các bên chia sẻ thông tin trên nguyên tắc hết lòng, trao đổi, sử dụng chung.
  2. Thương mại: Nếu công việc là thương mại, sinh lợi nhuận, các bên chia sẻ phí thu được cho bên đáp ứng dịch vụ.

Mô hình hợp tác

  1. Tham gia cộng đồng
  2. Cộng tác viên
  3. Tham gia dự án

Tham gia cộng đồng mã nguồn mở eki, trao đổi và phát triển chuyên môn

Lập trình viên có thể tham gia cộng đồng eki: trao đổi thông tin, phát triển mã nguồn mở.

Giới thiệu, tư vấn cho doanh nghiệp sử dụng

Lập trình viên sử dụng mã nguồn mở để tự phát triển ứng dụng cho doanh nghiệp. Để tăng cường chất lượng, giảm thời gian thi công, lập trình viên tư vấn cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ của AnnetCo.

Cùng với AnnetCo, tham gia dự án tư vấn và khai triển giải pháp AnnetCo cho DN vừa và nhỏ

Lập trình viên tư vấn cho doanh nghiệp nơi mình làm việc hoặc hợp tác, sử dụng dịch vụ tư vấn và khai triển giải pháp AnnetCo.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.