Các diễn đàn mã nguồn mở

Các diễn đàn chỉ dành cho thành viên kỹ thuật, mã nguồn mở.

Diễn đàn eZPublish

Các diễn đàn eZ Publish chỉ dành cho thành viên và chỉ dành cho nội dung kỹ thuật, mã nguồn mở, nói về mã nguồn mở ezPublish.

Diễn đàn OpenERP

Các diễn đàn OpenERP chỉ dành cho thành viên và chỉ dành cho nội dung kỹ thuật, mã nguồn mở, nói về mã nguồn mở OpenERP

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.