AnnetCo / Cộng đồng

Cộng đồng là ai ?

pic_1

Có phải chỉ là lập trình viên mới tham gia cộng đồng mã nguồn mở ?

Làm gì với nhau ?

pic_2

Các thành viên tham gia cộng đồng sẽ sinh hoạt với nhau ra sao ?

Nguyên tắc chung

pic_3

Cởi mở, Chia sẻSáng tạo là 3 nguyên tắc nền tảng căn bản, dựa trên đó, các thành viên sẽ chơi chung với nhau trong cộng đồng.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.