AnnetCo / Khách hàng / Khách hàng phản hồi

Khách hàng phản hồi

Mọi phản hồi, thông báo lỗi, khiếu nại từ khách hàng sẽ được quản lý bằng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng CRM thuộc hệ ERP. Việc trả lời và đáp ứng phản hồi của khách hàng sẽ diễn ra sớm nhất.

Người gửi

Thư điện tử

Vấn đề

Nội dung

Bảo mật

eZHumanCAPTCHACode

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.