AnnetCo / Khách hàng / Giải pháp cung cấp / Tiếp thị và truyền thông / Giải pháp banner quảng cáo / Nhà quảng cáo, người muốn đăng quảng cáo banner trên các website

Nhà quảng cáo, người muốn đăng quảng cáo banner trên các website

Mô tả

  • Nhà quảng cáo là doanh nghiệp muốn đăng quảng cáo trên các website.
  • Đồng thời, nhà quảng cáo muốn và cần biết hiệu quả việc đăng quảng cô.

Lợi ích của nhà quảng cáo

  • Có thể đăng 1 banner, cũng lúc trên nhiều website khác nhau.
  • Không cần giao trực tiếp banner cho website đăng quảng cáo (an toàn hơn).
  • Theo dõi tình trạng truy cập banner (xem, nhân chuột) đến từng nguồn (website nào), từng thời điểm (ngày giờ).

Để trở thành nhà quảng cáo, sử dụng dịch vụ quảng cáo banner

Chúng tôi không trực tiếp cung cấp giải pháp cho các nhà quảng cáo. Xin hãy liên hệ với các nhà cung cấp chính thức của chúng tôi.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.