Giải pháp tiếp thị và truyền thông: Quảng cáo bằng banner

AnnetCo cung cấp giải pháp quảng cáo bằng banner cho các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và website đăng quảng cáo.

Hệ thống phân phối giải pháp

  • AnnetCo cung cấp trực tiếp giải pháp cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo banner.
  • Các nhà cung cấp trực tiếp cung cấp dịch vụ quảng cáo banner cho các website đăng quảng cáo và những nhà quảng cáo.

Nội dung liên quan

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.