Nhóm giải pháp A: Dịch vụ quản trị

Nhóm giải pháp bao gồm các giải pháp phục vụ những dịch vụ đơn lẻ, phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp. Các giải pháp nhóm này được cung cấp cho các chuyên gia kế toán, nhân sự, hành chính, tuyển dụng, .... để hỗ trợ cho công việc của họ đối với doanh nghiệp.

Giải pháp kế toán thuế doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm dành cho các kế toán dịch vụ, sử dụng phần mềm qua Internet làm kế toán thuế từ chứng từ cho các doanh nghiệp.

Giải pháp nhân sự - tiền lương - bảo hiểm doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm dành cho các hành chính dịch vụ, sử dụng phần mềm qua Internet làm dịch vụ quản lý hợp đồng, tiền lương và bảo hiểm cho các doanh nghiệp.

Liên hệ tìm hiểu

Để hiểu chi tiết hơn về các giảipháp quản trị doanh nghiệp, xin hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

  • Gọi điện thoại đến số (08) 399 73622
  • Hoặc nhấn vào đây để gửi thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.