Nhóm giải pháp B: Giải quyết các bài toán quản trị doanh nghiệp

Các giải pháp thuộc nhóm này giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp như: kế toán, thuế, lương, bảo hộ lao động, nhân sự, ... Các giải pháp này có thể được cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp hoặc cung cấp cho các đơn vị khai triển.

Liên hệ tìm hiểu

Để hiểu chi tiết hơn về các giảipháp quản trị doanh nghiệp, xin hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

  • Gọi điện thoại đến số (08) 399 73622
  • Hoặc nhấn vào đây để gửi thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.