AnnetCo / Khách hàng / Đề xuất của doanh nghiệp / Yêu cầu của doanh nghiệp khách hàng

Yêu cầu của doanh nghiệp khách hàng

Quí doanh nghiệp có thể đưa ra các đề nghị cụ thể cho nhu cầu của mình ở đây. Không cần thật chi tiết làm mất thì giờ quí báu. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với quí khách để trao đổi.

Người gửi

Thư điện tử

Vấn đề

Nội dung

Bảo mật

eZHumanCAPTCHACode

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.