AnnetCo / Khách hàng / Áp dụng thực tế / Giải pháp web lớn / Website truyền thông của PTSC

Website truyền thông của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Website của Tổng Công ty dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của ngành dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ truy cập:

Ngôn ngữ:

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Lĩnh vực:

  • Dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Nội dung liên quan

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.