AnnetCo / Khách hàng / Áp dụng thực tế / Giải pháp web lớn / Website Vẻ Đẹp Cuộc Sống

Website cuộc thi Vẻ Đẹp Cuộc Sống

Website truyền thông của cuộc thi ảnh chân dung - Vẻ Đẹp Cuộc Sống

Địa chỉ truy cập
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Lĩnh vực
  • Truyền thông
  • Cuộc thi
  • Bình chọn trực tiếp

Nội dung liên quan

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.