AnnetCo / Đối tác / Hợp tác, chia sẻ / Trở thành đối tác

Trở thành đối tác với AnnetCo thông qua các chương trình đối tác

Để bắt đầu các hoạt động với nhau trong khuôn khổ các chương trình đối tác, AnnetCo sẽ khởi động một Gói Dịch vụ Tham gia đối tác. Gói dịch vụ này giúp đối tác hiểu cách thức huấn luyện, hỗ trợ và liên lạc, giữa đối tác và AnnetCo, giữa đối tác và khách hàng của mình.

Huấn luyện
  • Phần Huấn luyện giúp đối tác qui tình chuyên nghiệp huấn luyện cho khách hàng
  • Việc huấn luyện bao gồm 2 nội dung: Huấn luyện chức năng và Huấn luyện kỹ thuật.
  • Phần Huấn luyện gồm các đợt huấn luyện, chi phí tính theo ngày và số người tham gia.
Hỗ trợ
  • Phần Hỗ trợ trả lời, chỉ dẫn đối tác về các vấn đề chức năng và kỹ thuật của giải pháp.
  • Chi phí Phần Hỗ trợ được tính theo giờ. Đối tác cần thêm hỗ trợ thì mua thêm giờ hỗ trợ. Điều này giúp đối tác điều tiết hợp lý chi phí.
Liên lạc
  • Đối tác liên lạc với AnnetCo qua các kênh liên lạc bao gồm: website, bản tin điện tử,
  • Tùy theo mức độ đối tác, có thể có thêm các kênh cao cấp như chat, video conference.

Liên hệ hợp tác

Sau khi hiểu mô hình, chương trình hợp tác, cùng các quyền lợi, trách nhiệm và cách thức trở thành đối tác của nhau, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để có thể bắt đầu...

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.