AnnetCo / Đối tác / Hợp tác, chia sẻ / Mô hình, chương trình

Mô hình và chương trình hợp tác đối tác

Các mô hình hợp tác cho thấy mục tiêu, cách thức hợp tác. Các chương trình đối tác là các dự án thực hiện các mô hình hợp tác.

Mô hình đối tác khai triển ứng dụng

Mô hình đối tác Khai triển ứng dụng dành cho các đối tác có lợi thế riêng về tiếp thị, truyền thông, bán hàng, chăm sóc khách hàng, thiết kế,..., dùng giải pháp của AnnetCo, phục vụ cho khách hàng đầu cuối của mình.

Mô hình hợp tác đối tác Phát triển ứng dụng

Mô hình đối tác Phát triển ứng dụng dành cho các đối tác muốn dùng giải pháp AnnetCo làm thành phần căn bản, cộng thêm giá trị gia tăng riêng, để phục vụ cho đối tác và khách hàng của mình.

Mô hình hợp tác Phát triển mã nguồn mở

Mô hình hợp tác Phát triển mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển kỹ thuật mã nguồn mở cho các mô hình ứng dụng thực tế, trở thành đối tác bên thứ ba của AnnetCo.

Chương trình hợp tác đối tác mức Đồng

Đối tác tham gia Chương trình Đồng sẽ được hưởng các quyền lợi huấn luyện, hỗ trợ và chia sẻ lợi nhuận bán các sản phẩm, dịch vụ của AnnetCo.

Chương trình hợp tác đối tác mức Bạc

Đối tác tham gia Chương trình Bạc sẽ được hưởng các quyền lợi huấn luyện, hỗ trợ và chia sẻ lợi nhuận bán các sản phẩm, dịch vụ của AnnetCo.

Chương trình hợp tác đối tác mức Vàng

Đối tác tham gia Chương trình Vàng sẽ được hưởng các quyền lợi huấn luyện, hỗ trợ và chia sẻ lợi nhuận bán các sản phẩm, dịch vụ của AnnetCo.

Liên hệ hợp tác

Sau khi hiểu mô hình, chương trình hợp tác, cùng các quyền lợi, trách nhiệm và cách thức trở thành đối tác của nhau, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để có thể bắt đầu...

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.