AnnetCo / Đối tác / Hỗ trợ đối tác

Hỗ trợ giữa các đối tác tham gia chuỗi giá trị gia tăng

Hỗ trợ lẫn nhau thật tốt và hợp lý sẽ làm giảm chi phí và tăng giá trị gia tăng cho các liên kết đối tác.

Có thể hình dung các hỗ trợ như sau:

  • Hạ tầng server
  • Hệ thống thông tin hỗ trợ khách hàng
  • Thư viện media
  • Chia sẻ mã nguồn
  • Chia sẽ công cụ ứng dụng miễn phí hoặc chi phí nội bộ
  • ...

Liên hệ hợp tác

Sau khi hiểu mô hình, chương trình hợp tác, cùng các quyền lợi, trách nhiệm và cách thức trở thành đối tác của nhau, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để có thể bắt đầu...

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.