AnnetCo / Đối tác / Giải pháp hợp tác / Tiếp thị & Truyền thông / Giải pháp Tiếp thị bằng email

Giải pháp tiếp thị và truyền thông: Tiếp thị qua email (Newsletter)

Giải pháp eki-Newsletter cung cấp giải pháp cung cấp, phân phối và phát hành bản tin điện tử cho các đối tác.

eki-Newsletter là gì ?

eki-Newsletter là giải pháp cung cấp cho các đối tác và người dùng cuối công cụ phát hành các bản tin tiếp thị bằng thư điện tử.

Nội dung liên quan

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.