AnnetCo / Đối tác / Đối tác thực tế / TMNet / Website Kết nối quảng cáo và truyền thông: link.click2.vn

Website Kết nối quảng cáo và truyền thông: link.click2.vn

Click2.vn là hệ thống nhóm các website chuyên kết nối truyền thông và quảng cáo các doanh nghiệp trên nền Internet.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.