AnnetCo / Cộng đồng / Chia sẻ cộng đồng / Nguyên tắc chơi chung

Nguyên tắc chung mà các thành viên cộng đồng mã nguồn mở cần tuân thủ khi hợp tác với nhau

3 nguyên tắc: Mở, Chia sẻ và Sáng tạo

Nguyên tắc 1: Mở

 • Mở tức là cởi mở về tinh thần
 • Chấp nhận thông tin nhiều chiều
 • Phản biện cho nhau

Nguyên tắc 2: Chia sẻ

 • Dùng của cộng đồng, phải cho lại cộng đồng điều mình làm ra
 • Không dấu nghề
 • Nếu không thu lợi nhuận thì chia sẻ thông tin với nhau.
 • Nếu thu được lợi nhuận thì nên chia sẻ lợi nhuận

Nguyên tắc 3: Sáng tạo

 • Luôn có và coi trọng ý tưởng mới.
 • Luôn luôn sáng tạo cái mới.
 • Tuân thủ nguyên tắc 1: cởi mở với sáng tạo của người khác, có thể khác với mình.
 • Tuân thủ nguyên tắc 2: chia sẻ những sáng tạo với nhau.
 • Hiện đánh giá là 0 trên 5 sao.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Đánh giá: 0/5 (Bình bầu 0)

Cám ơn đã bình bầu!

Bạn đã bình bầu cho trang này rồi, chỉ có thể bầu 1 lần!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Nội dung liên quan

Comments

Log in or create a user account to comment.

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.