Diễn đàn OpenERP

Các diễn đàn OpenERP chỉ dành cho thành viên và chỉ dành cho nội dung kỹ thuật, mã nguồn mở, nói về mã nguồn mở OpenERP

Diễn đàn Vấn đề Tin Trao đổi mới nhất
Đề xuất ý tưởng

Mọi thành viên diễn đàn có thể đưa ra các ý tưởng, đề xuất, ước muốn, tưởng tượng, hình dùng, .... của mình về mã nguồn mở, phát triển và ứng dụng của nó.

0 0
Cài đặt, cấu hình

Diễn đàn này tập trung vào các vấn đề cài đăt, cấu hình cho các ứng dụng web dựa trên nền mã nguồn mở OpenERP

0 0

Nhân dịp tròn 9 tuổi (24/05/2002 – 24/05/2011), AnnetCo ra mắt website với giao diện mới, tại địa chỉ: http://annetco.com.

Áp dụng thành công

Niềm tin về hiệu quả của một giải pháp CNTT được củng cố không gì bằng trực quan sinh động: các câu chuyện đã áp dụng thành công của doanh nghiệp.